Konferencja komendantów kręgów i kierowników referatów seniorów chorągwi    dodano: 23-09-2016
Wydział Seniorów GK ZHP zaprasza komendantów kręgów seniorów i kierowników referatów seniorów chorągwi na konferencję podsumowująca rok pracy 20115/2016 Wydziału Seniorów GK ZHP i realizację projektu „Z przeszłości w przyszłość” w dniach 18-20 listopada 2016 r. w Skierniewicach. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest...
 
 

Wybrane komisyjnie inicjatywy w ramach projektu ASOS ZHP 2016    dodano: 25-08-2016
Ze głoszonych inicjatyw przez kręgi seniorów i referaty chorągwiane w ramach projektu ASOS ZHP 2016, „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”, komisyjnie do realizacji zostały wybrane inicjatywy następujących kręgów...
 
 

Zgłoszone inicjatywy w ramach projektu ASOS ZHP 2016    dodano: 16-08-2016
W ramach projektu ASOS ZHP 2016, „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”, następujące kręgi seniorów i referaty chorągwiane seniorów zgłosiły projekty lokalne - inicjatywy. Wybrane komisyjnie inicjatywy zostaną...
 
 

Zapraszamy rozśpiewanych seniorów na IX Spotkanie do Sromowiec Wyżnych    dodano: 31-07-2016
Mam przyjemność powiadomić i zaprosić w imieniu Śląskiej Chorągwi ZHP wszystkich rozśpiewanych harcerzy na IX Spotkanie Seniorów ZHP w dniach 23 - 28. IX. 2016 r do Sromowiec Wyżnych i Nowego Sącza-Nawojowa.
Wyślij zgłoszenie do 15 sierpnia br...
 
 

Zaproszenie do udziału w projekcie ASOS 2016    dodano: 09-07-2016
Druhny i Druhowie Komendanci Kręgów Seniorów. Przekazujemy dobrą wiadomość, że podobnie jak w ub. roku Główna Kwatera ZHP otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”...
 
 

Szkolenie dla komendantów i członków kręgów    dodano: 21-06-2016
Wydział Seniorów GK ZHP przygotowuje szkolenie dla komendantów i członków kręgów, z umiejętnością obsługi komputera na temat: “Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym” – komunikacja międzyludzka, obsługa komputera, pozyskiwanie środków finansowych...
 
 

20 Międzynarodowe Trójstronne Spotkanie CZ – PL – SK    dodano: 08-06-2016
Junák – Český skaut z.s. Náčelnictvo Kmene dospělých, serdecznie zaprasza na 20. Międzynarodowe Trójstronne Spotkanie CZ – PL – SK, które odbędzie się w dniach 6.-9.10.2016 r. w Beskidach Morawsko - Śląskich w miejscowości Malenovice. Tematy konferencji...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji


  Site powered by 5d cms