Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 25 października 2016    dodano: 24-10-2016
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni życzymy wszystkim harcerskim seniorom i instruktorom seniorom wspaniałych spotkań, działań i projektów. Nie zapomnijmy w tym Dniu o skierowaniu naszych serdecznych życzeń do przyjaciół skautów...
 
 

Komunikat. Konferencja komentantów kręgów seniorów i kierowników referatów    dodano: 17-10-2016
Wydział Seniorów Głównej Kwatery ZHP informuje, że z dniem 17 października br. zamyka listę zgłoszeń na konferencję podsumowującą rok pracy 2015/2016 Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP i realizację projektu „Z przeszłości w przyszłość”...
 
 

Konferencja komendantów kręgów i kierowników referatów seniorów chorągwi    dodano: 23-09-2016
Wydział Seniorów GK ZHP zaprasza komendantów kręgów seniorów i kierowników referatów seniorów chorągwi na konferencję podsumowującą rok pracy 2015/2016 Wydziału Seniorów GK ZHP i realizację projektu „Z przeszłości w przyszłość” w dniach 18-20 listopada 2016 r. w Skierniewicach. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest...
 
 

Wybrane komisyjnie inicjatywy w ramach projektu ASOS ZHP 2016    dodano: 25-08-2016
Ze głoszonych inicjatyw przez kręgi seniorów i referaty chorągwiane w ramach projektu ASOS ZHP 2016, „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”, komisyjnie do realizacji zostały wybrane inicjatywy następujących kręgów...
 
 

Zgłoszone inicjatywy w ramach projektu ASOS ZHP 2016    dodano: 16-08-2016
W ramach projektu ASOS ZHP 2016, „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”, następujące kręgi seniorów i referaty chorągwiane seniorów zgłosiły projekty lokalne - inicjatywy. Wybrane komisyjnie inicjatywy zostaną...
 
 

Zaproszenie do udziału w projekcie ASOS 2016    dodano: 09-07-2016
Druhny i Druhowie Komendanci Kręgów Seniorów. Przekazujemy dobrą wiadomość, że podobnie jak w ub. roku Główna Kwatera ZHP otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”...
 
 

Szkolenie dla komendantów i członków kręgów    dodano: 21-06-2016
Wydział Seniorów GK ZHP przygotowuje szkolenie dla komendantów i członków kręgów, z umiejętnością obsługi komputera na temat: “Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym” – komunikacja międzyludzka, obsługa komputera, pozyskiwanie środków finansowych...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji


  Site powered by 5d cms