W Betlejem odbyła się tradycyjna ceremonia zapalenia Światła Pokoju    dodano: 29-11-2016
Od oliwnej lampki w Grocie Narodzenia światełko zapaliła 12-letnia Melanie Walter. W najbliższych tygodniach Betlejemskie Światło Pokoju zostanie rozesłane z Austrii do licznych krajów Europy, a także na kontynent amerykański...
 
 

Przewodniczący ZHP zwołuje XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP w sprawie zmian w Statucie    dodano: 29-11-2016
Decyzja Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP.
1. Na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1) Statutu ZHP, w związku z uchwałą XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 5 grudnia 2013 r.:
– w sprawie zmian w Statucie ZHP...
 
 

Betlejemskie Światło Pokoju 2016    dodano: 22-11-2016
„Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji


  Site powered by 5d cms